Polyfunkčný obchodný dom Obchodná

Naša spoločnosť v auguste 2011 ukončila stavbu polyfunkčného obchodného domu na Obchodnej ulici č. 26,28 v Bratislave.

Profil spoločnosti

Skupinu Reality SCHÖNDORF tvorí viacero spoločností. Pripravujeme pozemky a projekty, riadime a spravujeme investície, koordinujeme výstavbu, realizujeme a spravujeme technickú infraštruktúru, zabezpečujeme dodávku energií.

Takéto usporiadanie a dlhoročné skúsennosti na Slovenskom trhu nám dávajú možnosť komplexne a efektívne zabezpečiť všetky fázy realitného developmentu, od začiatočnej prípravy projektov cez ich realizáciu až po konečnú správu území a objektov po vstupe koncových vlastníkov a užívateľov. Zárovň napĺňame tak potreby a požiadavky všetkých zúčastnených strán a vytvárame tým hodnotu nielen vo forme úžitku z vlastníctva nehnuteľností, ale aj garanciu efektivity investovaných prostriedkov.

Komplexná starostlivosť o prenajímanú nehnuteľnosť zahŕňa technickú správu a administratívu s cieľom o zabezpečenie maximálnej spokojnosti prenajímateľa z nehnuteľnosti.Typ nehnuteľnosti:
Lokalita:
Počet izieb:
Cena:
GDPR
22.10.2018
Ochrana osobných údajov
Nová webová prezentácia
28.08.2009
Vítame Vás na novej webovej prezentácii našich spoločností.