Bytový dom Beskydská 10

Naša spoločnosť v roku 2019 úspešne skolaudovala a odovzdala byty klientom v bytovom dome na Beskydskej ul. 10 v Bratislave

Polyfunkčný dom na Bazovej ul. - V DOKONČENÉ

Stavba polyfunkčného komplexu bude realizovaná v Bratislave medzi ulicami Bazová a Kulíšková, Bratislava II., Mestská časť Ružinov. V súčasnosti sa na uvažovanom pozemku nachádzajú viaceré prístrešky, Unimo bunky a spevnené plochy s náletovým porastom po obvode pozemku, ktoré slúžili Mestskej odťahovej
službe a OLO. Vizualizácie stavby si môžete pozrieť v galérii nižšie.

Popis navrhovaného domu

Polyfunkčný dom má dve podzemné a osem nadzemných podlaží. Priestory na podzemných podlažiach poskytujú najmä parkovacie miesta. Priestory 1.nadzemného podlažia sú navrhnuté pre technické a prevádzkové zázemie polyfunkčného domu a pre vstupné priestory k bytom a k apartmánom. Na ďalších podlažiach sa nachádzajú byty a apartmány. 8.nadzemné podlažie je uskočené a hmotovo zmenšené oproti typickým podlažiam. V dome sa nachádzajú byty a apartmány rôznych veľkostí od 1 – izbových, 2 – izbových, ktorých je najviac, 3 – izbových, 4 – izbových, 5 – izbových, až po 6 - izbové.

Byty a apartmány majú poväčšine orientáciu východnú, alebo západnú. Preplávajúcu dispozíciu majú iba byty väčšej plochy, ktoré sú umiestnené v južnej časti objektu. Celkovo má polyfunkčný dom tri vertikálne komunikačné jadrá. Dá sa do nich vstupovať buď z 1. nadzemného podlažia, alebo z podzemných podlaží, kde sú umiestnené parkovacie státia a technické priestory. Južné vertikálne komunikačné jadro sprístupňuje byty, ostatné dve komunikačné jadrá sprístupňujú apartmány. Každé vertikálne jadro má extra vstup do podzemných podlaží z exteriéru (z 1.NP) pre návštevníkov, ktorí nepôjdu do bytovej a apartmánovej časti. Vstupy do polyfunkčného domu s apartmánmi sú cez uzamykateľné hlavné vstupné dvere priamo z ulice. Za vstupnými dverami sú vstupné priestory s recepciou. Pre obsluhu recepcie je vytvorené zázemie so sociálnym zariadením. Vstupná hala s recepciou slúži na prijímanie hostí a vybavovanie agendy s hosťami. Tu bude zabezpečená organizačná služba, ktorá bude zameraná na poskytovanie služieb pre ubytovaných a to najmä na strážnu službu z dôvodu ochrany objektu, na obsluhu technických a technologických zariadení objektu, na zabezpečovanie bežnej údržby, opráv a starostlivosti o objekt a na poskytovanie informácií.

Zo vstupného priestoru sú prístupné priestory domovej vybavenosti, ktoré sú rozdelené do troch častí. V prvej časti je umiestnená viacúčelová spoločenská miestnosť so zázemím, ktorá môže podľa potreby slúžiť napríklad buď ako voľnočasová spoločenská miestnosť komunitného charakteru, alebo ako raňajkovacia miestnosť pre potreby obyvateľov apartmánov, alebo ako herňa detí obyvateľov domu, alebo môže byť využitá pre didaktické účely, alebo pre relaxačnú a telovýchovnú činnosť. V druhej časti sú umiestnené priestory pre odkladanie kočíkov a bicyklov, upratovačka, priestory práčovne a sušiarne so zázemím a skladom bielizne. V tretej časti sú umiestnené kobky pre obyvateľov domu. Zo vstupného priestoru je cez komunikačné jadro so schodiskom a výťahom zabezpečený prístup do jednotlivých bytov a apartmánov.

 

Viac na stránke projektu www.bazova.sk.

  

Zobraziť mapu


Typ nehnuteľnosti:
Lokalita:
Počet izieb:
Cena:
GDPR
22.10.2018
Ochrana osobných údajov
Nová webová prezentácia
28.08.2009
Vítame Vás na novej webovej prezentácii našich spoločností.