Bytový dom Beskydská 10

Naša spoločnosť v roku 2019 úspešne skolaudovala a odovzdala byty klientom v bytovom dome na Beskydskej ul. 10 v Bratislave

Administratívna budova Blagoevova - HOTOVÉ

Naša spoločnosť v auguste 2008 ukončila výstavbu administratívnej budovy na Blagoevovej ulici č. 9 v Bratislave. Jedná sa o administratívny objekt s 1 podzemným a 5 nadzemnými podlažiami. V podzemnom podlaží sa nachádza garáž, na prízemí sú obchodné priestory a na poschodí sú administratívno-kancelárske nebytové priestory.

Základný tvar vychádza z nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu. Budova reaguje na susedné budovy a zalamuje sa, čím vytvára predpoklad pre bezkonfliktné nadviazanie ďalšej výstavby. Tradičné členenie objektu na parter, hlavnú hmotu a ustúpené podlažie pocitovo znižuje budovu a približuje ju ľudskej mierke. Hmota budovy od 2.-4.NP je voči 1.NP vysunutá na západ smerom k bytovému domu a tým kryje chodník vedúci pozdĺž budovy. V náväznosti na parter sa nachádza vonkajšie parkovisko pre návštevníkov budovy na rovnakej úrovni odkiaľ je navrhnutý aj hlavný vstup do budovy, umožňujúci bezbariérový prístup do všetkých priestorov objektu.

Zobraziť mapu


Typ nehnuteľnosti:
Lokalita:
Počet izieb:
Cena:
GDPR
22.10.2018
Ochrana osobných údajov
Nová webová prezentácia
28.08.2009
Vítame Vás na novej webovej prezentácii našich spoločností.